Edelström Design är en grafisk designbyrå med bas i Stockholm. Edelström Design är specialist på skapandet av starka företagsidentiteter, logotyper, grafiska profiler, digital design och design för tryckt media. Vi brinner för att tillsammans med företags- och organisationers ledning och medarbetare skapa starka varumärken där ambitionen i varumärket syns i alla kommunikationskanaler. Edelström Design har 15 års erfarenhet av att jobba med stora och små varumärken.