Grafisk profil och företagsidentitet

Ett företags ansikte utåt är dess företagsidentitet och grafiska profil. Det som det trattar ner till är om den visuella identiteten motsvarar den ambition man har med sitt varumärke och om den motsvarar de förväntningar som målgruppen har, både internt hos medarbetare och externt hos sina kunder som köper sina produkter och tjänster.

Det är ofta vi kommer in och får lyfta identiteten till den nivå som motsvarar den ambitionen. Det kan ta sitt avstamp i en modernisering av logotyp som sedan tar sig vidare i resten av delarna som utgör ett varumärkes grafiska profil: typografi, bildmanér, färgpalett, grafiska element, med mera. Dessa komponenter sätts sedan samman i varumärkeskommunikationen på tex webbplats, trycksaker, annonser, nyhetsbrev etc.

För att skapa rätt identitet för ett varumärke handlar det mycket om att ställa de rätta frågorna för att få de rätta förutsättningarna att lära känna ett företag och hur man vill upplevas. Edelström Design börjar alltid designprocessen med en grundlig research som berör alla delarna av ett varumärke. Läs mer om vårt sätt att jobba här.

grafisk design, företagsidentitet, grafisk profil

”För att skapa rätt identitet för ett varumärke handlar det mycket om att ställa de rätta frågorna”

Utvalda uppdrag