Det som vi är närmast fixerade vid är företags- och organisationers visuella identiteter. Det är så mycket som en identitet säger om ett företag. Det som det trattar ner till är om den visuella identiteten motsvarar den ambition man har med sitt varumärke. Det är ofta vi kommer in och får lyfta identiteten till den nivå som motsvarar ambitionen. Det kan ta sitt avstamp i en modernisering av logotyp som sedan tar sig vidare i resten av delarna som utgör ett varumärkes grafiska profil: typografi, bildmanér, färgpalett, grafiska element, med mera. Om det är ett litet varumärke eller större spelar egentligen ingen roll, det är samma process oavsett storlek.

För att skapa rätt identitet för ett varumärke handlar det mycket om att ställa de rätta frågorna för att få de rätta förutsättningnarna att lära känna ett företag och hur man vill upplevas. Edelström Design börjar alltid designprocessen med ett omfattande frågebatteri som berör alla delarna av ett varumärke.