En logotyp är alltid en del av en större helhet. Denna större helhet utgör den grafiska profilen och företagsidentiteten. Men vi väljer ändå att separera logotypen från resten eftersom vi anser att den förtjänar det. Logotypen förtjänar att få ett eget rum. Logotypen är essensen av varumärket fångat i en form. Den ska vara relevant, ha mycket hög igenkänningsfaktor och vara enkel och ren i sin form.