Referensuppdrag / Awapatentwww.awapatent.com

Design årsredovisning för Awapatent

Awapatent är ett av Europas ledande konsultföretag inom immaterialrätt – Intellectual Property Rights. Det enda i kommunikationsväg man använde var webben, men man ville gärna ha ytterligare en kanal att kommunicera genom med sina kunder. Tillsammans med Spotlight PR tog man fram en årsredovisning som skulle vara lika mycket en redovisande som imagebyggande produkt gentemot befintliga som nya kunder, såväl nationellt som internationellt.

Edelström Design fick uppdraget att skapa den grafiska formen för denna årsredovisning från koncept till tryckfärdigt original och även en mall för kommande årsredovisningar som Awapatent kunde producera med lokala underleverantörer.

I uppdraget ingick:

  • Design årsredovisning
  • Layout och produktion
  • Design av mall för kommande årsredovisningar
design arsredovisning awapatent
design arsredovisning awapatent
design arsredovisning awapatent
design arsredovisning awapatent
design arsredovisning awapatent
design arsredovisning awapatent
design arsredovisning awapatent
design arsredovisning awapatent
design arsredovisning awapatent
design arsredovisning awapatent