Referensuppdrag / Bergendal Meetingswww.bergendal.se

Moderniserad visuell varumärkesidentitet– Bergendal Meetings

Bergendal är en mötesanläggning vid Edsviken i Sollentuna, bara 20 minuter från Stockholms city och Arlanda. En mötesplats som fått växa med naturens nivåskillnader och former, vilket på ett naturligt sätt kunnat ge den vita herrgårdsmiljön sällskap av modern arkitektur. När man ville utveckla verksamheten och förtydliga sitt erbjudande och position behövdes en ny företagsidentitet som bättre stämde med upplevelsen på plats och motsvarade de ambitioner som finns hos de som jobbar på Bergendal.

Uppdrag
Edelström Design fick uppdraget att ta ett helt nytt grepp om den grafiska profil som skulle utgöra det nya Bergendal. Edelström Design skapade en grafisk verktygslåda som man sedan själva kunde använda för att kommunicera på ett distinkt sätt i alla sina olika kanaler som webbplats, skyltning, menyer, etc. Tack till Vd Key Dolk för ett intressant projekt och varumärke!

Resultat
Edelström Design skapade en ny visuell verktygslåda som sedan kunde användas internt för att kommunicera på ett mer tydligt sätt i alla Bergendals olika kanaler som webbplats, skyltar, menyer, etc. Tack till VD Key Dolk för ett intressant projekt och ett intressant varumärke.

Services
– Visuellt varumärkesidentitet
– Design Logotyp
– Grafisk profil
– Designmanual
– Inriktning fotografi

Ord från uppdragsgivaren

”Edelström Design hjälpte oss när jag ville modernisera varumärket och ta varumärket in i framtiden. Vi har nu en tydlig visuell plattform, med en ny logotyp och en grafisk profil, som vi kan utgå ifrån när vi tar fram nya applikationer.”

Key DolkCEO, Bergendal Meetings