Referensuppdrag / Sjöfartsverkethttp://stmvalidation.eu

Design, grafisk paketering och produktion– Sjöfartsverket

65 % av alla olyckor till sjöss beror på mänskliga faktorer. Med den teknik som finns tillgänglig idag skulle dessa olyckor kunna minskas drastiskt. Sjöfartsverket har tagit initiativet, tillsammans med andra europeiska länders motsvarigheter, till ett helt nytt system för sjösäkerhet – Sea Traffic Management. Projektet finansieras av EU. För att förpacka resultaten snyggt behövde man en stringent formgivning för en rad olika trycksaker.

Edelström Design fick uppdraget att formge trycksaker och mallar för rapporter för att på ett snyggt sätt kommunicera projektet till intressenter som EU och svenska myndigheter.

Uppdraget omfattade:

  • Design av programlogotyp
  • Grafisk profil