Referensuppdrag / Stark Relationwww.starkrelation.se

Ny varumärkesidentitet– Stark Relation

Stark Relation är en operatörsoberoende återförsäljare som hjälper små och medelstora företag med val av operatör, växelfunktioner och andra tjänster som är viktiga för deras verksamhet. När man ville utveckla verksamheten, växa och förtydliga sitt erbjudande och position behövdes en ny företagsidentitet som man kan kunde använda i alla sina kommunikationskanaler som webbplats, produktblad, events och mässor etc.

Uppdrag
Edelström Design fick uppdraget att skapa en ny företagsidentitet som bättre speglade den ambition och expansion som varumärket stod inför. Edelström skapade en designplattform med ny logoptyp, grafiska riktlinjer och malldokument som sedan Stark Relation själva på ett enkelt sätt implementerar i sina olika kommunikationskanaler. Tack till Vd Per Söderström för ett mycket intressant projekt.

Resultat
Edelström skapade en designplattform med ny logotyp, grafisk profil, designmanual och malldokument, som enkelt kan implementeras av Stark Relation i sina olika kommunikationskanaler. Tack till Vd Per Söderström för ett mycket intressant projekt och varumärke.

Discipliner
– Företagsidentitet
– Design logotyp
– Designmanual
– Design och produktion av webbplats
– Design av mallar för produktblad, presentationer, office-dokument etc.
– Inriktning för fotografi

Ord från uppdragsgivare

”Edelström Design hjälpte mig att höja varumärkesidentiteten till den nivå som matchade min ambition med företaget. Tidigare hade vi en ganska generisk profil. Nu har vi en tydlig varumärkesidentitet som gillas av vår målgrupp, av oss själva och som stödjer vår affär på ett helt annat sätt än tidigare.”

Per SöderströmCEO, Stark Relation