Referensuppdrag/ Svenskt Näringslivwww.svensktnaringsliv.se

Bokdesign för Svenskt Näringsliv

Svenskt Näringsliv är den ledande företrädaren för det svenska näringslivet. De 49 medlemsorganisationerna, arbetsgivarförbund och branschorganisationer, har sammantaget drygt 60 000 medlemsföretag med omkring 1,5 miljoner anställda. ”I praktiken” är ett heltäckande material från Svenskt Näringsliv. Det består av tre böcker med tre olika målgrupper– företag, skola och elev – som ger ett praktiskt och handfast stöd före, under och efter prao eller praktik. Edelström Design fick uppdraget formge hela bokserien. Tack till Johan Olsson och Ann-Christin Englund på Svenskt Näringsliv för ett mycket trevligt samarbete och intressant projekt!

I uppdraget ingick:

  • Design bokserie
  • Programlogotyp
  • Koncept, design, layout och produktion av tre st böcker, totalt 300 sidor.

→ Beställ bokserien på Svenskt Näringslivs webbplats här.