Referensuppdrag/ Teaterförbundet för scen och filmwww.teaterforbundet.se

Visual identitet och varumärkeskommunikation– Teaterförbundet för scen och film

Teaterförbundet är ett fackförbund inom scen- och filmbranschen. Medlemmarna är yrkesverksamma upphovsmän, artister, teknisk och administrativ personal inom svensk teater, film, radio, TV och bio. Förbundet organiserar både löntagare och egenföretagare. Med många olika yrkeskategorier, där rekrytering och medlemsnytta är viktiga delar i kommunikationen, insåg man vikten av att ha en modern och dynamsik visuell identitet. Uppdraget föll på Edelström Design.

Uppdrag
Edelström Design har jobbat med Teaterförbundets kommunikation sedan 2008. Det senaste större projektet var att modernisera webbplatsen som utgör ett viktigt stöd för Teaterförbundets medlemmar och medverkar till ökad rekrytering och stärker skråkänslan.

Resultat
Löpande formges och produceras allt det Teaterförbundet behöver i sin kommunikation, broschyrer, event, mässor, årsredovisningar, digital kommunikation mm. Tack till Åse Axberg, kommunikationsansvarig, och resten av projektgruppen på Teaterförbundet för ett roligt samarbete.

Tjänster
– Varumärkesidentitet
– Grafisk profil
– Designmanual
– Design och struktur av webbplats
– Design av broschyrer, publikationer, rapporter, årsredovisningar
– Design av mallar för office-dokument etc.
– Design av utställningsmaterial
– Inriktning för fotografi och inredning

Ord från uppdragsgivare

”Vi på Teaterförbundet är mycket nöjda med vår visuella identitet. Den känns helt rätt för oss. Det känns också bra att jobba löpande med Edelström Design när vi tar fram nya delar i kommunikationen med våra målgrupper”.

Åse AxbergKommunikationsansvarig, Teaterförbundet