Referensuppdrag / Unifaunwww.unifaun.com

Ny visuell varumärkesidentitet– Unifaun

Unifaun är den klart ledande leverantören av TA-system i norra Europa. Med över 20 års erfarenhet erbjuder företaget innovativa och högkvalitativa TA-system som förenklar och förbättrar för såväl transportköpare som transportör. Varje dag skickas över 800 000 sändningar av 100 000 olika företag genom deras TA-system och Unifaun utgör på så sätt en central del i europeisk logistik.

Uppdrag
När man i en företagsfusion med Memnon Networks och tog steget från en nordisk marknad till en europeisk expansion behövde man en ny uppdaterad företagsidentitet och grafisk plattform som man själva kunde jobba med på de olika marknaderna. Edelström Design fick uppdraget, i konkurrens med andra större svenska designbyråer, att skapa den nya företagsidentiteten som skulle framtidssäkra Unifauns visuella identitet.

Resultat
Edelström skapade en designplattform med ny logoptyp, grafiska riktlinjer och malldokument som sedan Unifaun inhouse-avdelning själva på ett enkelt sätt kunde implementera i sina olika kommunikationskanaler. Tack till marknadschef Tobias Olbers och övriga projektgruppen för ett mycket intressant projekt.

Tjänster
– Företagsidentitet
– Design logotyp
– Designmanual
– Design av mallar för produktblad, presentationer, office-dokument etc.
– Inriktning för fotografi och inredning

Ord från uppdragsgivare

”Under våren 2014 gick Unifaun och Memnon Networks samman för att bilda den absolut ledande TA-leverantören i norra Europa. För att fortsätta vår expansionsresa och bli ännu tydligare på marknaden gick företagen ihop och tillsammans bildades det nya Unifaun. Vi passade då på att uppdatera namn med en ny logotyp och ny grafisk profil som bättre speglar det moderna företag vi är. Edelström Design var lyhörda och jobbade fram en ny identitet, som var en evolution av den gamla, som alla i den nya företagskonstellationen var mycket nöjda med. Resultatet är en visuell plattform vi nu själva kan jobba med i våra olika kommunikaionskanaler.”

Tobias OlbersCMO, Unifaun