När vi formger för tryckta medier tex en bok eller publikation börjar vi designprocessen på samma sätt som när vi börjar en designprocess för en företagsidentitet. Sedan lägger vi på det mer hantverksmässiga, typografi, grid-baserad layout, läsbarhet, färgpalett, val av papper, etc. Vi tar projektet från koncept/design till tryckfärdigt original.