Hörselskadades Riksförbund (HRF) är Sveriges största organisation för hörselskadade – en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden folkrörelse som arbetar för att tillvarata hörselskadades intressen genom att upplysa, stödja och påverka.

I uppdraget ingick att formge moderorganisationens webbplats HRF.se och medlemstidningens webbplats Auris.se. Webbplatsen byggdes av Rabash. Tack till Erika Westman på HRF, Jacob Brydolf och Petter Joelsson på Rabash! 


auris-design_1
auris-design_2

 

Leave a Reply