Awapatent är ett av Europas ledande konsultföretag inom immaterialrätt – intellectual property rights.
Det enda i kommunikationsväg man använde var webben, men man ville gärna ha ytterligare en kanal att kommunicera genom med sina kunder. Tillsammans med Spotlight PR tog man fram en årsredovisning som skulle vara lika mycket en redovisande som imagebyggande produkt gentemot befintliga som nya kunder, såväl nationellt som internationellt.

Edelström Design fick uppdraget att skapa den grafiska formen för denna årsredovisning från koncept till tryckfärdigt original och även en mall för kommande årsredovisningar Awapatent kunde producera med andra underleverantörer. Tack Spotlight PR, Dani Backteg och Birgitta von Friesendorff för ett otroligt intressant projekt.


awapatent_1
awapatent_2
awapatent_3
awapatent_4
awapatent_5
awapatent_6
awapatent_7
awapatent_8
awapatent_9
awapatent_10