CERT-SE är Sveriges nationella CSIRT (Computer Security Incident Response Team) med uppgift att stödja samhället i arbetet med att hantera och förebygga IT-incidenter. Verksamheten bedrivs vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Edelström Design fick uppdraget att skapa en digital grafisk profil och att formge webbplatsen. Nadja Lorenz på FamiljenPangea hade skapat logotypen. I uppdraget ingick digital grafisk profil, webbdesign, informationsgrafik. Tack till FamiljenPangea och medarbetarna på CERT-SE för ett intressant projekt! 


cert-se-design_1
cert-se-design_2
cert-se-design_3
cert-se-design_4
cert-se-design_5

 

Leave a Reply