Demand Calendar är ett digitalt verktyg för hotell i alla storlekar. Verktyget är ett hjälpmedel inom sk revenue management för att öka vinsten av försäljning genom statistiska analyser av kundernas köpbeteende och förutsägelser av efterfrågan, vilket sedan ligger till grund för en segmenterad prissättning.

Grundarna Anders Johansson och Alexander Yngling gick ut i en pitch som vanns av Edelström Design. Edelström Design har jobbat igenom hela den grafiska profilen som omfattar logotyp, applikationsdesign, webbdesign, varumärkeskommunikation, designmanual och mallar för trycksaker. Tack till Anders Johansson, Alexandr Yngling och Oscar Frykholm för ett mycket intressant projekt och samarbete! 


demandcalendar_1
demandcalendar_2
demandcalendar_3
demandcalendar_4
demandcalendar_5
demandcalendar_6
demandcalendar_7
demandcalendar_8
demandcalendar_9b
demandcalendar_9
demandcalendar_10