Radisson Blu Royal Viking Hotel är ett av Stockholm hotells flaggskepp. Edelström Design har löpande hjälpt hotelle med delar av sin marknadsföring. Senaste projektet var att ta fram grafisk profil och ny logotyp för den välkända SKYBAR med fantastisk utsikt över Stockholm.

Uppdraget omfattade logotyp, grafisk profil, designmanual, menyer, skyltning mm. Tack till Sara Danielsson på Radisson Blu för ett trevligt samarbete kring ett intressant projekt! radisson-skybar_1
radisson-skybar_2
radisson-skybar_3
radisson-skybar_4
radisson-skybar_5
radisson-skybar_6
radisson-skybar_7

Leave a Reply