Sjögrävarn är ett litet familjeägt företag inom marinteknik och sjöarbeten, med verksamhet i mellansverige. För Edelström Design är inget företag för litet att utföra uppdrag åt. Det är snarare ambition med sitt varumärke som gör ett varumärkesuppdrag intressant. I detta fall stod Sjögrävarn inför ett generationsskifte när två av sönerna skulle ta över ett framgångsrikt företag. Sönerna ville dock att ambitionen hos varumärket även skulle synas i det visuella.

Edelström Design fick i uppdrag att skapa en helt ny grafisk profil och varumärkeskommunikation framförallt i den digitala världen. I uppdraget ingick grafisk profil, logotyp, varumärkeskommunikation, webbdesign och produktion av webbplats, mallar för trycksaker och design av profilkläder och bilstripning. Tack till Victor, Filip och Bengt för ett mycket intressant projekt och samarbete! 


sjogravarn-design_1
sjogravarn-design_2
sjogravarn-design_3
sjogravarn-design_4
sjogravarn-design_5
sjogravarn-design_6

 

Leave a Reply