Jonas Haraldson med mångårig erfarenhet hade fått i uppdrag av Svenska Dagbladet att producera applikationen SvD Korsord, en digital version av Svenska Dagbladets klassiska korsord. Målet var att nå ut till alla de 1.1 miljoner svenskar som varje vecka löser korsord.

Edelström Design hade nöjet att göra den grafiska formgivningen av denna applikation som skulle fungera på alla plattformar, iPhone/iPad och Android. Tack till producent Jonas Haraldson, utvecklare/kreatör Karl Hörnell och utvecklare Björn Ritzell/Springworks för ett mycket intressant och lärorikt projekt! 


svenskadagbladet_1
svenskadagbladet_2
svenskadagbladet_3
svenskadagbladet_4
svenskadagbladet_5
svenskadagbladet_6

Leave a Reply