Teaterförbundet är ett fackförbund inom scen- och filmbranschen. Medlemmarna är yrkesverksamma upphovsmän, artister, teknisk och administrativ personal inom svensk teater, film, radio, TV och bio. Förbundet organiserar både löntagare och egenföretagare. Edelström Design har arbetet kontinuerligt med Teaterförbundet sedan 2010.

Arbetet har omfattat grafisk profil, webbdesign, varumärkeskommunikation, trycksaker, kontorsmallar, design för monter, trycksaksmallar. Tack till Nina Stone (nu på Arbetsmiljöverket) och Åse Axberg för ett roligt samarbete och ett roligt pågående projekt! 


tf_1
tf_2
tf_3
tf_4
tf_5
tf_6
tf_7
tf_8
tf_9
tf_10
tf_11
tf_12
tf_13
tf_14
tf_15
tf_16

 

Leave a Reply