Företagsidentitet och grafisk profil

Det som vi är närmast fixerade vid är företags- och organisationers visuella identiteter. Det är så mycket som en identitet säger om ett företag. Det som det trattar ner till är om den visuella identiteten motsvarar den ambition man har med sitt varumärke. Det är ofta vi kommer in och får lyfta identiteten till den nivå som motsvarar ambitionen. Det kan ta sitt avstamp i en modernisering av logotyp som sedan tar sig vidare i resten av delarna som utgör ett varumärkes grafiska profil: typografi, bildmanér, färgpalett, grafiska element, med mera. Om det är ett litet varumärke eller större spelar egentligen ingen roll, det är samma process oavsett storlek.

För att skapa rätt identitet för ett varumärke handlar det mycket om att ställa de rätta frågorna för att få de rätta förutsättningnarna att lära känna ett företag och hur man vill upplevas. Edelström Design börjar alltid designprocessen med ett omfattande frågebatteri som berör alla delarna av ett varumärke.

Logotyp

En logotyp är alltid en del av en större helhet. Denna större helhet utgör den grafiska profilen och företagsidentiteten. Men vi väljer ändå att separera logotypen från resten eftersom vi anser att den förtjänar det. Logotypen förtjänar att få ett eget rum. Logotypen är essensen av varumärket fångat i en form. Den ska vara relevant, ha mycket hög igenkänningsfaktor och vara enkel och ren i sin form. Då blir den slagkraftig och en bra start för en visuell identitet.

Digital Design

Det mest spännande som händer i disciplinen grafisk form händer just nu i den digitala kanalen. Edelström Design ser ingen större skillnad på denna nya kanal jämfört med de traditionella. Samma grundläggande designprocess och regler för framgångsrik design gäller även här. Det som är riktigt intressant är att man som formgivare nu bättre kan förfoga över slutresultatet. Detta är nu möjligt genom att man formger direkt i verktyg som WordPress. Detta kommer definitivt att ge bättre webbplatser. Det är också riktigt bra att det nu finns en plattform för att enkelt formge för olika skärmformat, sk responsiv webbdesign.

Edelström Design har erfarenhet av att formge i hela bredden av digital form: responsiva webbplatser, smartphone-appar, applikationer, webbshoppar. Digitala projekt kan se mycket olika ut. Ibland gör vi en ”verktygslåda” av designelement som sedan kunden själv bygger med. Ibland formger vi sida för sida. Den tekniska sidan av ett digitalt projekt är förstås alltid viktig. Design och teknik måste samverka under hela designprocessen. Enklare webbplatser i WordPress kan vi producera själva. Här tar vi in underleverantörer av teknik vid behov. I mer komplicerade projekt har kanske kunden själv en teknikpartner.

Design för tryckt media

När vi formger för tryckta medier tex en bok eller publikation börjar vi designprocessen på samma sätt som när vi börjar en designprocess för en företagsidentitet. Sedan lägger vi på det mer hantverksmässiga, typografi, grid-baserad layout, läsbarhet, färgpalett, val av papper, etc. Vi tar projektet från koncept/design till tryckfärdigt original.

Varumärkeskommunikation

Med varumärkeskommunikation menar vi kommuniation där både visuell design och text samverkar. Även att Edelström Design fokuserar mest på det visuella jobbar vi även med det skrivna ordet. Det kan tex handla om att lyfta fram och dra växlar på redan befintlig text som företaget själva författat. I tex arbetet för Future Level bad vi företagsledningen skriva en generell text som beskriver företaget och vad man erbjuder. Denna text tjänade sedan som grund när Edelström Design tog sig an helheten i varumärkeskommunikationen. Vi ville tex att man stenhårt skulle använda textsträngen ”Nya generationens byggmästare”. Vi tyckte att denna textsträng sammanfattade ambitionen hos varumärket på ett bra sätt.

Produktion av webbplatser

När vi får designuppdrag som mynnar ut i ett behov av en ny eller en omgörning av en befintlig webbplats erbjuder vi även att producera webbplatsen. Edelström Design producerar webbplatser med WordPress som plattform. Vi jobbar tätt ihop med utvecklare, tex om mer komplexa funktioner behövs. Vi gillar responsiv design, SEO-optimering, sociala medier-kopplingar.