Utvalda uppdrag

Vi har jobbat med många företag och organisationer senaste åren. Projekten nedan är ett urval. För oss är inte storleken på företag/organisation så viktig. Det är samma process på alla nivåer. Vi försöker aktivt jobba i många olika branscher eftersom det ger oss mest stimulans. Den gemensamma nämnaren för våra kunder är att det är företag och organisationer som prioriterar utveckling.