Med varumärkeskommunikation menar vi kommuniation där både visuell design och text samverkar. Även att Edelström Design fokuserar mest på det visuella jobbar vi även med det skrivna ordet. Det kan tex handla om att lyfta fram och dra växlar på redan befintlig text som företaget själva författat. I tex arbetet för Future Level bad vi företagsledningen skriva en generell text som beskriver företaget och vad man erbjuder. Denna text tjänade sedan som grund när Edelström Design tog sig an helheten i varumärkeskommunikationen. Vi ville tex att man stenhårt skulle använda textsträngen ”Nya generationens byggmästare”. Vi tyckte att denna textsträng sammanfattade ambitionen hos varumärket på ett bra sätt.