Bergstrands Utbildningar

Nytt koncernnamn och ny varumärkesidentitet

Privata yrkesskolan Yrkesplugget stod inför att bredda sig och utöka sin verksamhet. Som en del av denna process bytte man namn till Bergstrands Utbildningar. Bergstrands utbildningar startade för att förändra utbildningsbranschen. Företaget vill skapa utbildningar som svarar mot företagens konkreta behov och som ger elever viktiga jobb. Idag är Bergstrands en stabil utbildningskoncern med utbildningar i toppklass.

Det behövdes en helt ny varumärkesidentitet som var mer anpassad för en breddad målgrupp men också mer optimerad för målgruppen - tonåringen och unga vuxna. Den nya visuella varumärkesidentiteten togs fram av Edelström Design i tätt samarbete med ledningsgrupp och marknadschef.

 

Discipliner
– Design varumärkesidentitet
– Design logotyp
– Grafisk profil
– Designmanual
– Art direction fotografi, illustration
– Annonsmall tryckt media
– Annonsmall digital media

design-varumarkesidentitet-grafisk-profil-bergstrand
design-logotype-bergstrand-2
design-guidelines-bergstrand-2
design-key-image-bergstrand
key-image-design-bergstrand-2
image-art-direction-design-bergstrand-2
monogramme-design-bergstrand
icon-design-bergstrand
ad-design-bergstrand
colour-palette-design-bergstrand
community-design-bergstrand
profile-clothing-2-design-bergstrand
community-2-design-bergstrand
profile-clothing-1-design-bergstrand
web-design-bergstrand-2
ad-template-design-bergstrand-2
typography-style-design-bergstrand-2
exhibition-design-bergstrand-2
truck-striping-design-bergstrand-2