Tjänster
Interim Designer

Edelström tar också längre uppdrag på plats hos dig som kund. Ibland är det en varumärkesidentitet och dess assets som ska utvecklas, sättas upp och implementeras. Ibland är det grafisk design och produktion för att möta daglig marknadsföring och sälj.

Oavsett är det intressant att komma in och vara en del av ett team.

Edelström hjälper till med följande:

  • Utveckling av varumärkesidentitet och guidelines
  • Design management, uppsättning av de verktyg, assets och mallar som behövs för att rulla ut en varumärkesidentitet till produktion
  • Grafisk design och produktion av annonser
  • Grafisk design av sociala medier-annonser
  • Rörliga annonser
  • Produktion av trycksaker som tex rapporter, årsredovisningar, presentationer

Arvode beror på längd på uppdrag och hur strategiskt uppdraget är.