Referensuppdrag
Grafisk design och produktion

Edelström jobbar också med grafisk design och produktion. Vi formger och producerar alltifrån finansiella rapporter, branschrapporter, hållbarhetsrapporter, årsredovisningar till produktion av webbplatser, tryckta annonser och rörliga annonspaket för sociala medier. Här jobbar vi tillsammans med PR-byråer, PA-byråer, reklambyråer eller direkt mot kunden. Vi har ett tätt samarbete med skribenter, fotografer, illustratörer och webbutvecklare.

 

I dessa projekt utgår vi ofta från kundens befintliga design, eller så är det en förlängning på vårt eget arbete med kundens varumärkesdesign. Här varierar arvodet beroende på hur många timmar som köps. Köper du tex 150 timmar är timarvodet 800 kr. Köper du 30 timmar är timarvodet 1100 kr. 

Några av våra senaste produktioner:

 • SAS - Policy Briefing Note
 • TMF, Trä- och Möbelföretagen - Branschrapporter löpande
 • Scen&Film - Årsredovisningar sedan 2014
 • Swedish Edtech Industries - Branschrapporter löpande
 • Paues Åberg Communications - Public affairs-byrå, flera olika rapporter och guider löpande
 • Sjöfartsverket - formgivning och produktion av forskningsprojekt finansierat av EU
 • Tågföretagen - formgivning av reformagenda med målgruppen beslutsfattare och politiker

Se nedan ett urval av referensuppdrag.

Kund:

Fackförbundet
Scen & Film

 

Edelström Design har sedan 2014 formgivit och producerat årsredovisningar åt Teaterförbundet som senare blev Fackförbundet Scen & Film. Årsredovisningarna har en tydlig fram- och bakvagn där den främre delen fokuserar på medlemmarnas skiftande verksamheter och den senare delen på det finansiella. I uppdraget har ingått:

 • formgivning
 • layout
 • art direction foto
 • tryckoriginal
Kund:

TMF
Trä- och Möbelföretagen

 

Edelström Design formgav en branschrapport för TMF som företräder drygt 650 medlemsföretag som sammanlagt har drygt 30 000 anställda. TMFs uppgift är att stärka företagens konkurrenskraft och främja deras tillväxt. Branschrapporten TMF 360 grader är en del av strävan att sprida en samlad och fördjupad bild.

I uppdraget ingick:

 • formgivning efter TMFs grafiska riktilnjer
 • layout
 • art direction foto

→ Pressrelease 

Kund:

SAS

 

 

I samarbete med Paues Åberg Communication producerades en Policy Briefing Note för SAS, på alla de nordiska språken, där syftet var att lyfta fram och kommentera aktuella frågor och nyheter från SAS, politiken och flygbranschen.

I uppdraget ingick:

 • formgivning efter SAS grafiska riktilnjer som är framtagna av designbyrån BOLD 
 • layout
Kund:

Tågföretagen
Almega

 

Samarbetspartner/uppdragsgivare:

Paues Åberg Communications

 

I samarbete med byrån Paues Åberg Communication och en projektgrupp på Tågföretagen, som ligger under Almega, producerades en tryckt och digital publikation. Syftet med denna reformagenda var att skapa en helhetsbild av järnvägens behov, utmaningar och åtaganden så att medlemsföretagen kan bidra i ännu större utsträckning till Sveriges ekonomi, vårt samhälle och människorna som bor här.

Edelström Design stod för:

 • formgivning och layout baserad på Tågföretagens grafiska profil
 • informationsgrafik
Kund:

Sjöfartsverket

 

Edelström Design fick uppdraget att formge rapporter för att på ett tydligt sätt kommunicera projektet STM som handlar om nästa steg för en säkrare, effektivare och miljövänligare sjöfartssektor. Projektet är delvis finansierat av EU.

I uppdraget ingick:

 • Designkoncept
 • Layout
 • Grafisk produktion
Kund:

Awapatent

 

Tillsammans med Spotlight PR tog Edelström fram en årsredovisning som skulle vara lika mycket en redovisande som imagebyggande produkt gentemot befintliga som nya kunder, såväl nationellt som internationellt. Edelström Design fick uppdraget att skapa den grafiska formen för denna årsredovisning från koncept till tryckfärdigt original och även en mall för kommande årsredovisningar som Awapatent kunde producera med lokala underleverantörer.

I uppdraget ingick:

 • Design och visuellt koncept
 • Layout och produktion
 • Design av mall för kommande årsredovisningar

 

Kund:

Visita
Svensk besöksnäring

 

Anders Johansson, konsult i affärsutveckling, har på uppdrag av Visita, skrivit en bok som beskriver hur resekonsumenten beter sig i den digitala världen och hur hotellföretagen ska agera för att nå dem. Långt ifrån alla hotell har en utarbetad strategi för hur de ska konkurrera om kundernas uppmärksamhet på nätet. Detta är boken som hjälper hotellen att sälja sina rum i den digitala världen.

Edelström Design fick uppdraget att formge boken.

I uppdraget ingick:

 • Design och produktion bok
 • Design av titellogotyp
 • Illustration
 • Design marknadsföringsmaterial