Om Edelström

Edelström Design är specialist i att skapa starka och tydliga varumärkesidentiteter, logotyper, grafiska profiler, design för digital och tryckt media.

 

Bakgrund

Edelström Design är en liten grafisk designbyrå, med nätverk och samarbetspartners, som har sin bas i Stockholm. Edelström Design består av grafiska formgivaren Niklas Edelström som har jobbat med varumärkeskommunikation, grafisk form och art direction sedan 1999, i eget företag sedan 2005, i många olika medier för företag och organisationer i alla storlekar. Niklas akademiska bakgrund är fem års universitetsstudier i framförallt grafisk design, men också arkitektur, från skolorna Mälardalen högskola i Eskilstuna, Middlesex University i London och KTH i Stockholm.

Vad vi gör

Edelström Design är specialister på skapandet av företagsidentiteter, logotyper, grafiska profiler, digital design och design för tryckt media. Byrån jobbar dedikerat och med stor entusiasm tillsammans med företags- och organisationers ledning och medarbetare för att skapa starka varumärken där ambitionen i varumärket syns i alla kommunikationskanaler.

Nätverk

Edelström jobbar ofta i nätverk med samarbetspartners beroende på uppdragets natur, tex webbutvecklare/webbyråer, illustratörer, fotografer och copywriters. Jag sätter ihop den projektgrupp som har rätt kompetenser och som blir den bästa och mest kostnadseffektiva lösningen för våra kunder.

Edelström formger

 • Varumärkesidentiteter och företagsidentiteter
 • Logotyper
 • Grafiska profiler
 • Webbplatser
 • Böcker
 • Tidningar
 • Branschrapporter
 • Finansiella rapporter
 • Årsredovisningar, tryckt och digitalt
 • Montrar/utställningar
 • Grafisk design i inredning
 • Skyltar och skyltsystem
 • Mallar för office-programmen, programmerade mallar ihop med samarbetspartners
 • Mallar för trycksaker som kunden sedan själva producerar utifrån

Vi producerar i samarbete med partners:

 • Rapporter
 • Publikationer
 • Webbplatser
 • Böcker
 • Trycksaker

Hur går ett uppdrag till?

Vi måste ha alla förutsättningar för att kunna göra ett riktigt bra jobb. Detta säkerställer vi genom att guida våra kunder genom hela designprocessen där vi börjar med att lära känna varumärket genom intervjuer, frågeformulär och workshops. Därefter formger vi i flera steg, med kontinuerlig feedback från kundens projektgrupp. Kundens projektgrupp i tex en företagsidentitet, består oftast av marknadschef, vd och grundare. Vi har lärt oss att bredden i feedback från denna grupp är ovärderlig. Vi har också diplomatiska färdigheter när projektgruppen ska enas;).

Varför Edelström Design?

Det som uppskattas av Edelströms kunder är att man får mycket kompetens för pengarna, eftersom Edelström inte har några sk overheadkostnader i form av receptionist, VD, kundansvarig etc. Man betalar bara för formgivningen. Detta gör att Edelström kan hålla lägre arvoden än en större designbyrå, men med samma höga nivå av kompetens.


Vänligen kontakta oss om du vill prata förutsättningslöst om ett kommande projekt. Ett första samråd och en kopp kaffe är gratis.