Finanskompetens

En ny moderniserad varumärkesidentitet och kommunikation

Finanskompetens har sedan 2001 jobbat för att stärka kompetens och regelefterlevnad inom finansbranschen. Företaget erbjuder både branschgemensamma och företagsanpassade utbildningar inom bank, finans och försäkring.

Finanskompetens genomgick en förändring i bolagsstruktur med ny Vd och nya medarbetare. Detta resulterade i ett behov av en ny varumärkesidentitet och nya grafiska komponenter för att kunna utveckla sina tjänster och produkter. Edelström Design anlitades, i konkurrens med andra svenska designbyråer, för att ta fram en ny identitet och designkomponenter som Finanskompetens kunde använda i framtagandet av e-learning-applikationer och utbildningar åt sina kunder.

Discipliner
– Design varumärkesidentitet
– Utveckling och optimering logotyp
– Grafisk profil
– Design guidelines
– Design webbplats
– Design komponenter för e-learning
– Art direction fotografi

finanskompetens.se/

design-logotype-grafisk-profil-finanskompetens
design-brand-identity_grafisk-profil-finanskompetens
design-web-1-finanskompetens
design-training-portal-finanskompetens
design-e-learning-finanskompetens-2
design-e-learning-finanskompetens
design-training-finanskompetens-2