Level Light
En ny moderniserad varumärkesidentitet
och kommunikation

Level Light är ett nytt belysningsföretag som erbjuder ett stort urval av högkvalitativa och lättinstallerade produkter, helt anpassade efter svenska förhållanden. Man har en lång och gedigen erfarenhet inom belysningsområdet och vänder sig till professionella yrkesmän, företagskunder eller privatpersoner.

Edelström Design fick, i konkurrens med andra designbyråer, uppdraget att skapa en ny företagsidentitet som skulle spegla Level Lights tjänster och produkter.

Edelström skapade en designplattform med logotyp, grafiska riktlinjer och malldokument som sedan Level Light själva på ett enkelt sätt implementerar i sina olika kommunikationskanaler.

Discipliner

  • Design företagsidentitet
  • Design logotyp
  • Designmanual
  • Design av mallar för produktkatalog

→ levellight.se/

level-light-logotype
design-brand-identity-assets-level-light
design-brand-identity-grafisk-profil-level-light
levellight-logotype-product-catalogue
design-car-stripe-level-light
design-corporate-clothing-level-light
design-package-level-light
levellight-logotype-marketing-templates
design-levellight-web