Nordiska Afrikainstitutet
En ny moderniserad varumärkesidentitet
och kommunikation

Nordiska Afrikainstitutet grundades 1962 som ett nordiskt centrum för forskning, dokumentation och information om Afrika. Institutet har bland annat till uppgift att stärka samarbetet mellan afrikanska och nordiska forskare samt att göra forskningsbaserad kunskap om Afrika tillgänglig för beslutsfattare, medier och andra målgrupper som bland annat bestäms av regeringens årliga regleringsbrev. NAI har ett bibliotek som är specialiserat på framför allt samhällsvetenskaplig litteratur om det moderna Afrika och riktar sig till användare i Norden. Förutom att bedriva egen forskning finansierar NAI även gästforskare, framför allt från universitet i Afrika och Norden.

Som myndighet sorterar NAI under det svenska Utrikesdepartementet.

2018 stod institutet inför ett antal utmaningar och man ville utveckla sitt arbete och göra det mer publikt och relevant för sina målgrupper. I samband med detta insåg man att den nuvarande varumärkesidentiteten inte motsvarade de ambitioner man hade.

Edelström Design fick i konkurrens med andra designbyråer uppdraget att ta fram en ny identitet för varumärket och för alla de publikationsserier institutet ligger bakom. Arbetet blev ett samarbete där alla på institutet inkluderades i processen.

Discipliner

– Design varumärkesidentitet
– Design logotyp
– Grafisk profil
– Designmanual
– Design av mallar för publikationer

→ nai.uu.se

design-logotype-nai-2
design-logotype-nai
design-elements-brand-identity-nai
design_guidelines_nai
design-publication-1-nai
design-publication-3-nai
design-publication-2-nai
colour-palette-design-nai
design-cake-1-nai
design-cake-2-nai
design-cake-3-nai
design-information-graphics-nai-2
design-information-graphics-2
design-icon-style-nai-2