Stark Relation

En ny moderniserad varumärkesidentitet och kommunikation

Stark Relation är en operatörsoberoende återförsäljare som hjälper små och medelstora företag med val av operatör, växelfunktioner och andra tjänster som är viktiga för deras verksamhet.

När man ville utveckla verksamheten, växa och förtydliga sitt erbjudande och position behövdes en ny företagsidentitet som man kan kunde använda i alla sina kommunikationskanaler som webbplats, produktblad, events och mässor etc.

Edelström Design fick uppdraget att skapa en ny företagsidentitet som bättre speglade den ambition och expansion som varumärket stod inför. Edelström skapade en designplattform med ny logoptyp, grafiska riktlinjer och malldokument som sedan Stark Relation själva på ett enkelt sätt implementerar i sina olika kommunikationskanaler.

Discipliner
– Företagsidentitet
– Design logotyp
– Designmanual
– Design och produktion av webbplats
– Design av mallar för produktblad, presentationer, office-dokument etc.
– Inriktning för fotografi

/starkrelation.se

stark-relation-logotype-design
design-manual-grafisk-profil
rollup-design-stark-relation
design-forpackning-stark-relation
webb-design-stark-relation
pattern_design-stark-relation
profilklader-design
stark-relation-design-varumarkesidentitet
stark-relation-design-merchandise