Våra tjänster

Företagsidentitet och grafisk profil

Det som vi är närmast fixerade vid är företags- och organisationers visuella identiteter. Det är så mycket som en identitet säger om ett företag. Det som det trattar ner till är om den visuella identiteten motsvarar den ambition man har med sitt varumärke. Det är ofta vi kommer in och får lyfta identiteten till den […]

Logotyper

En logotyp är alltid en del av en större helhet. Denna större helhet utgör den grafiska profilen och företagsidentiteten. Men vi väljer ändå att separera logotypen från resten eftersom vi anser att den förtjänar det. Logotypen förtjänar att få ett eget rum. Logotypen är essensen av varumärket fångat i en form. Den ska vara relevant, […]

Digital design

Det mest spännande som händer i disciplinen grafisk form händer just nu i den digitala kanalen. Edelström Design ser ingen större skillnad på denna nya kanal jämfört med de traditionella. Samma grundläggande designprocess och regler för framgångsrik design gäller även här. Det som är riktigt intressant är att man som formgivare nu bättre kan förfoga […]

Design för tryckt media

När vi formger för tryckta medier tex en bok eller publikation börjar vi designprocessen på samma sätt som när vi börjar en designprocess för en företagsidentitet. Sedan lägger vi på det mer hantverksmässiga, typografi, grid-baserad layout, läsbarhet, färgpalett, val av papper, etc. Vi tar projektet från koncept/design till tryckfärdigt original.

Varumärkeskommunikation

Med varumärkeskommunikation menar vi kommuniation där både visuell design och text samverkar. Även att Edelström Design fokuserar mest på det visuella jobbar vi även med det skrivna ordet. Det kan tex handla om att lyfta fram och dra växlar på redan befintlig text som företaget själva författat. I tex arbetet för Future Level bad vi […]

Produktion av webbplatser

När vi får designuppdrag som mynnar ut i ett behov av en ny eller en omgörning av en befintlig webbplats erbjuder vi även att producera webbplatsen. Edelström Design producerar webbplatser med WordPress som plattform. Vi jobbar tätt ihop med utvecklare, tex om mer komplexa funktioner behövs. Vi gillar responsiv design, SEO-optimering, sociala medier-kopplingar med mera.

Röster om Edelström Design

 • Johan Olsson </br> Utbildningspolitisk expert, Svenskt Näringsliv

  ”Vi på Svenskt Näringslivs utbildningsavdelning har anlitat Edelström Design när vi tagit fram utbildningsmaterial för elever, skola och företag. Vi är mycket nöjda med den senaste bokserien, iPraktiken”.

  - Johan Olsson
  Utbildningspolitisk expert, Svenskt Näringsliv
 • Jonas Haraldsson </br> Projektledare

  ”När jag satte upp ett team kring en kunds digitala satsning valde jag Edelström Design för den grafiska formgivningen. Edelström Design har en bred kompetens från det visuellt strategiska ner till det grafiska hantverket och förståelse för det tekniska som är en viktig del i formgivning för digitala medier”.

  - Jonas Haraldsson
  Projektledare
 • Peter Ferm </br> CEO, Diabol

  ”Vi har jobbat ett par år med Edelström Design när det kommer till vårt uttryck och kommunikation. Vi är mycket nöjda med vår företagsidentitet och vår kommunikation som vi tillsammans med Edelström Design har jobbat fram”.

  - Peter Ferm
  CEO, Diabol
 • Dick Karlsson </br> Executive Vice President & CSO

  ”När vi genomgick en större förändring på Diakrit behövde vi göra om vår företagsidentitet, webbplats och hela vår profil i alla kanaler. Vi var först i kontakt med de stora svenska designbyråerna, men valet föll på Edelström Design som hade den breda kompetens som vi efterfrågade. Edelström Design jobbade ut hela profilprogrammet som vi sedan inhouse har implementerat. Det har funkat mycket bra.”

  - Dick Karlsson
  Executive Vice President & CSO
 • Joseph Higwall </br> CEO Future Level

  ”När vi på Future Level skulle ta vårt varumärke till nästa nivå hade vi behov av någon som kunde se över alla delar i vår varumärkeskommunikation och förse oss med verktyg vi själva kunde jobba med. Edelström Design skapade en företagsidentitet och designplattform som vi är väldigt nöjda med. Vi jobbar nu löpande med Edelström Design när vår koncern växer.”

  - Joseph Higwall
  CEO Future Level
 • Åse Axberg </br> Kommunikationsansvarig, Teaterförbundet

  ”Vi på Teaterförbundet är mycket nöjda med vår visuella identitet. Det känns också bra att jobba löpande med Edelström Design när vi tar fram nya material i kommunikationen med våra målgrupper.”

  - Åse Axberg
  Kommunikationsansvarig, Teaterförbundet

Sökes: WordPressutvecklare för samarbete

Just nu skulle vi vilja komma i kontakt med personer och företag som kan hjälpa oss med utveckling i WordPress. När vi skapar webbplatser i WordPress fokuserar vi på webbplatsens visuella, kommunikativa och strukturella egenskaper.

Men vi behöver också hjälp när det kommer till den mer tekniska sidan av en webbplats, som funktioner, att koppla ihop olika medier med mera. Hör av Dig/Er!